Povinnosti prevádzkovateľa vozidla | Biga STK
Dôležité informácie

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

Povinnosti prevádzkovateľa
vozidla, ktoré je v premávke na
pozemných komunikáciách

Udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu ustanovených výrobcom.
Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie dôjsť k poškodzovaniu ciest.
Zabezpečiť, aby vozidlo v cestnej premávke bolo vybavené povinnou výbavou, ktorú ustanovuje vykonávací právny predpis.
Zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke.

Bez vyzvania a na vlastné náklady je prevádzkovateľ vozidla povinný:

Motorové vozidlo podrobiť pravidelnej technickej kontrole v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom.
Motorové vozidlo podrobiť pravidelnej technickej kontrole (TK), ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú technickú kontrolu, v lehote do 7 dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel (prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania technickej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do stanice technickej kontroly STK).
Motorové vozidlo podrobiť pravidelnej emisnej kontrole v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom.
Motorové vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené podrobiť administratívnej emisnej kontrole, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do 15 dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel.
Ak bolo vozidlo v uvedenej lehote podrobené pravidelnej emisnej kontrole, povinnosť sa považuje za splnenú.
Podrobiť motorové vozidlo administratívnej technickej kontrole a administratívnej emisnej kontrole, ak počas lehoty platnosti pravidelnej technickej kontroly alebo pravidelnej emisnej kontroly došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola; k poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly; k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola; k poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly alebo výmene čelného skla.
Motorové vozidlo podrobiť pravidelnej emisnej kontrole v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom.
Motorové vozidlo podrobiť pravidelnej emisnej kontrole (EK), ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu, v lehote do 7 dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel (prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania emisnej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do pracoviska emisnej kontroly PEK).
Jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo schválené, podrobiť administratívnej technickej kontrole a administratívnej emisnej kontrole, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do 15 dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel. Ak bolo vozidlo v uvedenej lehote podrobené pravidelnej technickej kontrole a pravidelnej emisnej kontrole, povinnosť sa považuje za splnenú.
Podrobiť administratívnej technickej kontrole motorové vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II a administratívnej emisnej kontrole, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do 15 dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel.
Ak bolo vozidlo v uvedenej lehote podrobené pravidelnej technickej kontrole a pravidelnej emisnej kontrole, povinnosť sa považuje za splnenú.

Sankcie – pokuty STK

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu ak:

Popis pochybenia Pokuta
– nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej pri výmene technického osvedčenia vozidla 66 €
– nepodrobí jednotlivo dovezené vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú) 66 €
– nepodrobí vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú) 66 €
– počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly, poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly alebo výmene čelného skla 66 €
– nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie 66 €
– nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote pravidelnej technickej kontrole 165 €
– nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote pravidelnej emisnej kontrole 165 €
– nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole 165 €
– nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole 165 €
– nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality 165 €

Objednanie jedným klikom

Termín na technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu budete mať do 24 hodín.
Objednanie vám nezaberie viac ako 1 minútu.

Objednanie výhradne na telefónnom čísle
+421 905 455 405

Často kladené otázky.

Kontrola trvá do 30 minút.

Nie, prezuť vozidlo nie je potrebné.

Na kontrolu by mal vlastník či držiteľ vozidla prísť ideálne najneskôr v posledný deň platnosti kontroly. Samozrejme, môže prísť aj po skončení platnosti technickej kontroly, na výkon kontroly to vplyv nemá.

Lekárnička (podľa príslušnej kategórie vozidla), výstražný trojuholník, rezervné koleso (zdvihák, kľúč na kolesá), prípadne opravná sada na pneumatiky.

Nie je nutné, aby ste počas kontroly bol pri vozidle.

Malo by byť prirodzené, že vlastník či držiteľ vozidla príde na kontrolu s čistým vozidlom, ak to dovoľujú poveternostné podmienky a je to aj ohľaduplnejšie k technikovi STK.

Áno, robíme pick-up servis aj na opakované kontroly, za poplatok 25 eur s DPH.

Áno, vozidlo prejde kontrolou.

Vymenené brzdy negarantujú úspešný test bŕzd.

Objednať sa môžete kedykoľvek, ale najneskôr v deň uplynutia platnosti technickej kontroly.

Áno, na to, aby vozidlo prešlou technickou kontrolou je nevyhnutné, aby mu svietili všetky svetlá.

Stanica technickej kontroly je kontrolným orgánom, opravy nevykonávame. Samozrejme, výmena žiarovky nie je problém (podľa typu žiarovky a vozidla).

Áno, za každú kontrolu je potrebné zaplatiť.

Blog.

Pohodlná, rýchla a za férové ceny? Taká je STK Bratislava – v Biskupiciach

Máte z technickej a emisnej kontroly stres? Nemusíte. Vďaka našim službám ju absolvujete maximálne v pohode. Vďaka našim prozákazníckym službám a benefitom ušetríte čas aj nemalé peniaze. Zhrnieme vám, ako to u nás chodí.

Čítať viac
Technická a emisná kontrola takmer bez čakania? Stavte na Biga STK v Bratislave

Zháňate kontrolu STK, ktorú by ste mali vybavenú do polhodiny a zároveň nemuseli absolvovať dlhšiu čakaciu dobu? Hoci aj na poslednú chvíľu? Dá sa to. Aj priamo v Bratislave. Nemusíte plánovať na mesiace vopred. U nás ste vybavení hneď a za výhodnú cenu.

Čítať viac
Takto pripravíte vozidlo na STK kontrolu a prejdete bez problémov

Aby auto úspešne absolvovalo STK kontrolu, musí byť v prvom rade čisté s čitateľným evidenčným a výrobným číslom. Takisto údaje o vozidle uvedené v doklade musia zodpovedať skutočnému stavu. A na čo ďalšie si treba posvietiť pred technickou a emisnou kontrolou?

Čítať viac

Máte otázky?

Potrebujete poradiť? Neváhajte sa nám ozvať.

    Kontaktné údaje

    Sociálne siete