Povinná výbava vozidiel | Biga STK
Dôležité informácie

Povinná výbava vozidiel

Povinná výbava osobného motorového vozidla

kategórie M1 a N1

Výstražný trojuholník

Trojuholník musí byť homologizovaný podľa predpisu EHK 27

Reflexný odev

Napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka

Lekárnička

Obsah lekárničky musí byť neporušený, čistý a neznehodnotený

Rezerva

Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu

Náradie

Kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák

Povinná výbava pre motocykel

kategórie L3e, L4e, L5e a L7e

Motolekárnička/lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e.
Prilba – musí spĺňať požiadavky technickej normy EHK 22.

Vozidlá kategórie L7e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.

Povinná výbava prípojných vozidiel

kategórie O2

Náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso.
Jeden zakladací klin pri prípojnom vozidle s mc > 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s mc > 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

Sankcie – pokuty STK

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu ak:

Popis pochybenia Pokuta
– nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej pri výmene technického osvedčenia vozidla 66 €
– nepodrobí jednotlivo dovezené vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak bolo vozidlo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú) 66 €
– nepodrobí vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú) 66 €
– počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly, poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly alebo výmene čelného skla 66 €
– nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie 66 €
– nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej 165 €
– nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej 165 €
– nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole 165 €
– nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole 165 €
– nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality 165 €

Objednanie jedným klikom

Termín na technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu budete mať do 24 hodín.
Objednanie vám nezaberie viac ako 1 minútu.

Objednanie výhradne na telefónnom čísle
+421 905 455 405

Často kladené otázky.

Kontrola trvá do 30 minút.

Nie, prezuť vozidlo nie je potrebné.

Na kontrolu by mal vlastník či držiteľ vozidla prísť ideálne najneskôr v posledný deň platnosti kontroly. Samozrejme, môže prísť aj po skončení platnosti technickej kontroly, na výkon kontroly to vplyv nemá.

Lekárnička (podľa príslušnej kategórie vozidla), výstražný trojuholník, rezervné koleso (zdvihák, kľúč na kolesá), prípadne opravná sada na pneumatiky.

Nie je nutné, aby ste počas kontroly bol pri vozidle.

Malo by byť prirodzené, že vlastník či držiteľ vozidla príde na kontrolu s čistým vozidlom, ak to dovoľujú poveternostné podmienky a je to aj ohľaduplnejšie k technikovi STK.

Áno, robíme pick-up servis aj na opakované kontroly, za poplatok 25 eur s DPH.

Áno, vozidlo prejde kontrolou.

Vymenené brzdy negarantujú úspešný test bŕzd.

Objednať sa môžete kedykoľvek, ale najneskôr v deň uplynutia platnosti technickej kontroly.

Áno, na to, aby vozidlo prešlou technickou kontrolou je nevyhnutné, aby mu svietili všetky svetlá.

Stanica technickej kontroly je kontrolným orgánom, opravy nevykonávame. Samozrejme, výmena žiarovky nie je problém (podľa typu žiarovky a vozidla).

Áno, za každú kontrolu je potrebné zaplatiť.

Blog.

Pohodlná, rýchla a za férové ceny? Taká je STK Bratislava – v Biskupiciach

Máte z technickej a emisnej kontroly stres? Nemusíte. Vďaka našim službám ju absolvujete maximálne v pohode. Vďaka našim prozákazníckym službám a benefitom ušetríte čas aj nemalé peniaze. Zhrnieme vám, ako to u nás chodí.

Čítať viac
Technická a emisná kontrola takmer bez čakania? Stavte na Biga STK v Bratislave

Zháňate kontrolu STK, ktorú by ste mali vybavenú do polhodiny a zároveň nemuseli absolvovať dlhšiu čakaciu dobu? Hoci aj na poslednú chvíľu? Dá sa to. Aj priamo v Bratislave. Nemusíte plánovať na mesiace vopred. U nás ste vybavení hneď a za výhodnú cenu.

Čítať viac
Takto pripravíte vozidlo na STK kontrolu a prejdete bez problémov

Aby auto úspešne absolvovalo STK kontrolu, musí byť v prvom rade čisté s čitateľným evidenčným a výrobným číslom. Takisto údaje o vozidle uvedené v doklade musia zodpovedať skutočnému stavu. A na čo ďalšie si treba posvietiť pred technickou a emisnou kontrolou?

Čítať viac

Máte otázky?

Potrebujete poradiť? Neváhajte sa nám ozvať.

    Kontaktné údaje

    Sociálne siete