Aby auto úspešne absolvovalo STK kontrolu, musí byť v prvom rade čisté s čitateľným evidenčným a výrobným číslom. Takisto údaje o vozidle uvedené v doklade musia zodpovedať skutočnému stavu. A na čo ďalšie si treba posvietiť pred technickou a emisnou kontrolou?

Doklady potrebné na STK kontrolu

Deň pred technickou kontrolou (TK) a emisnou kontrolou (EK) si nachystajte nasledovné doklady:

 • doklady k vozidlu – osvedčenie o evidencii časť II a technický preukaz;
 • platné osvedčenie o EK – ak vozidlo tejto povinnosti podlieha;
 • protokol o montáži plynového zariadenia – ak je vaše vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn;
 • pri opakovanej technickej kontrole treba predložiť aj protokol o tej predchádzajúcej.

 

Čo všetko si môžete vopred skontrolovať?

Osvetlenie – všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné, vrátane manuálneho alebo automatického nastavovania ich výšky; vozidlá s výbojkovými svetlami musia mať automatické znižovanie stretávacích svetiel a čistenie svetlometov.

Klaksón – plná funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia.

Pneumatiky – minimálna hĺbka dezénu (1,6 milimetrov), bez poškodení, schválené a zapísané v predloženom doklade o vozidle.

Brzdy – účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní, hladina brzdovej kvapaliny.

Prevádzkové kvapaliny – skontrolujte si hladinu kvapaliny do ostrekovačov, na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku vody, paliva, oleja, brzdovej kvapaliny či tej do ostrekovačov.

 

Čo spadá do povinnej výbavy?

Kontrola STK si posvieti aj na povinné príslušenstvo pre prípady núdze. Uistite sa, že vám nič nechýba.

 • prenosný výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27 (ideálne v ochrannom kryte);
 • reflexný odev, umiestnený v dosahu vodiča;
 • náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky;
 • kompletná autolekárnička v záruke;
 • autolekárnička.

 

Ďalšie dôležité detaily pred STK kontrolou

Určite majte pred technickou a emisnou kontrolou na zreteli aj tieto veci:

 • v zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety;
 • na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 milimetrov alebo ďalšie poškodenia;
 • na čelnom skle, ani na predných bočných oknách by nemali byť tieniace fólie, na ostatných len tie schválené a s potvrdením o ich montáži;
 • zasklievanie vozidla musí byť celistvé;
 • pred kontrolou demontujte z vozidla puklice;
 • vozidlo pristavené na kontrolu musí mať motor zohriaty na prevádzkovú teplotu.

 

 Už sa stačí len objednať na STK online

Hľadáte voľný termín na STK v Bratislave a okolí na poslednú chvíľu? Radi by ste tiež čo-to ušetrili? Stavte na Biga STK so zamestnancami s 25-ročnými skúsenosťami a 50 000 skontrolovaných áut. Vybavení ste do 30 minút, pričom čakacia doba je maximálne do 24 hodín a opakovanú kontrolu v našej prevádzke môžete mať za 5 eur. No a odvoz a dovoz vozidla je u nás zadarmo. Čo viac?